Norsk forening for dermatologi og venerologi

St. Olavs hospital

Generell Hudsykdom

28. mai 2019

Genetisk disposisjon for inflammatorisk hudsykdom (genetisk epidemiologi) Mari Løset, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og Ellen Heilmann Modalsli, LIS, Hudavdelingen, St. Olavs hosppital Email: mari.loset@ntnu.no  og ellen.modalsli@ntnu.no

Epidemiologiske data gir klare tegn til arvelige komponenter når det gjelder disposisjon og prognose for flere inflammatoriske hudsykdommer. I dette prosjektet ønsker vi å 1) identifisere nye genetiske områder assosiert med inflammatorisk hudsykdom (psoriasis, eksem, akne, hidrosadenitt og rosacea), i tillegg til de som allerede er påvist, 2) undersøke årsak og virkning mellom inflammatorisk hudsykdom og BMI. Vi har tatt utgangspunkt i genetisk data fra 70 000 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og koblet til basisvariabler og hud-relaterte diagnoser og prosedyrekoder i HUNT, diagnoseregistrene i Helse Midt-Norge, KUHR og Reseptregisteret.

 Vi har til nå gjennomført helgenom-assosiasjonsstudier (GWAS) av psoriasis og eksem, og identifisert to mulige nye genetiske områder knyttet til psoriasis. Vi undersøker nå om disse funnene kan replikeres i andre kohorter. Vi jobber nå med årsak- og virkningsspørsmål også for eksem.