Generell Hudsykdom

Genetisk disposisjon for inflammatorisk hudsykdom (genetisk epidemiologi) Mari Løset, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU og Ellen Heilmann Modalsli, LIS, Hudavdelingen, St. Olavs hosppital Email: mari.loset@ntnu.no  og ellen.modalsli@ntnu.no

Epidemiologiske data gir klare tegn til arvelige komponenter når det gjelder disposisjon og prognose for flere inflammatoriske hudsykdommer. I dette prosjektet ønsker vi å 1) identifisere nye genetiske områder assosiert med inflammatorisk hudsykdom (psoriasis, eksem, akne, hidrosadenitt og rosacea), i tillegg til de som allerede er påvist, 2) undersøke årsak og virkning mellom inflammatorisk hudsykdom og BMI. Vi har tatt utgangspunkt i genetisk data fra 70 000 deltakere i Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) og koblet til basisvariabler og hud-relaterte diagnoser og prosedyrekoder i HUNT, diagnoseregistrene i Helse Midt-Norge, KUHR og Reseptregisteret.

 Vi har til nå gjennomført helgenom-assosiasjonsstudier (GWAS) av psoriasis og eksem, og identifisert to mulige nye genetiske områder knyttet til psoriasis. Vi undersøker nå om disse funnene kan replikeres i andre kohorter. Vi jobber nå med årsak- og virkningsspørsmål også for eksem.