Kutant-T-celle lymfom

Modifikasjon av fotoferese med 5-aminolevulinsyre ved kutan T-celle lymfom eller transplantat-mot-vert sykdom (Klinisk Forskning)  Eidi Christensen, overlege, St. Olavs hospital Email: eidi.christensen@ntnu.no

Samarbeidsprosjekt mellom leger /forskere på St. Olavs Hospital / NTNU og OUS -Radiumhospitalet. Fase-I/II studie, Hudavdelingen, St. Olavs Hospital. Ekstrakorporal fotoferese (ECP) er en immunmodulerende behandling som brukes ved kutant T- celle lymfom (CTCL) og kronisk transplantat-mot-vert (cGVHD) sykdom. Hovedhensikt med studien er å undersøke, sikkerhet og effekt av ECP hos pasienter med CTCL og cGVHD ved bruk av medikament som inneholder ALA og behandling ved bruk av standard fotoferesemaskin. Den nye behandlingen kan med selektiv ødeleggelse av de syke cellene vise seg å være mer effektiv enn dagens ECP. Studien vil kunne øke vår kunnskap om cellemekanismer ved ECP av CTCL og cGVHD sykdom. Studien pågår med foreløpig 3 pasienter inkludert. Pasienter vil inkluderes ut 2019.