Non-Melanoma hudkreft

1. Immunhistokjemiske undersøkelser av basalcelle karsinom (Translasjonsforskning) Eidi Christensen, overlege, St. Olavs hospital Email: eidi.christensen@ntnu.no  Hudavdelingen og CMIC, St Olavs Hospital og Institutt for klinisk og molekylær medisin, Det Medisinske Fakultet, NTNU i Trondheim.

Biopsimateriale fra basalcelle karsinom (BCC) vil bli studert med immunhistokjemisk markører (COX-2, HIF 1α, Ki-67, p53 og alfa SMA) for celle proliferasjon, invasivitet, vaskularisering og vekstfaktorer for å undersøke muligheten av å oppdage svulster som er mer motstandsdyktige mot behandling. Dersom slike svulster kan identifiseres i forkant av behandling, vil dette få konsekvenser for type og grad av behandling som iverksettes, og bedre muligheten for å oppnå god behandlingseffekt. Prøver fra 160 diagnostiske BCC biopsier og 10 prøver fra BCC residiv etter fotodynamisk behandling er snittet, farget og klare for vurdering.

2. Væskebasert cytologi ved BCC og AK (Klinisk forskning) Eidi Christensen, overlege, St. Olavs hospital Email: eidi.christensen@ntnu.no

Hudavdelingen, avd. for Patologi., seksjon for cytologi, St. Olavs Hospital og Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Det Medisinske Fakultet, NTNU i Trondheim. Prospektiv, blindet, pilotstudie. Hensikten med studien er å vurdere om kvaliteten på utstryk fra basalcellekarsinom (BCC) og aktiske keratose (AK) preparert ved hjelp av væskebasert cytologi ThinPrep®Pap er tilstrekkelig god for bruk i diagnostikk og om væskebasert cytologi synes velegnet som diagnostisk metode ved BCC og AK sammenliknet med histologi. Innsamling av materiale forventest avsluttet innen 2018.