Psoriasis

1. Mekanismer bak utvikling av psoriasis (Basalforskning) Mari Løset, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Hudavdelingen, St. Olavs hospital Email: mari.loset@ntnu.no

Analyse av genekspresjon i vev kan være en god måte å innhente informasjon om sykdomsrelaterte gener og nettverk. I samarbeid med forskere og hudleger i Tromsø har vi derfor etablert en biobank med hudbiopsier og blod fra personer med (n = 75) og uten (n = 57) psoriasis. Hudbiopsiene er RNA-sekvenserte, og i høst starter vi analyser av kodende og ikke-kodende RNA. Vi ønsker å sammenholde informasjonen med genetisk data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). På sikt håper vi at prosjektet vårt kan bidra til økt innsikt i bakenforliggende sykdomsmekanismer.

2. Identifying biomarkers of psoriatic disease (klinisk og laboratorium forskning) Beathe Sitter, NTNU, Marit Saunes, hudavdelingen St.Olavs hospital og  David Stevens, revmatologisk avdeling, St.Olavs hospital Email: marit.saunes@stolav.no

Biomarkører for psoriasis/psoriasis artritt kan gi oss informasjon om sykdomsaktivitet, være til hjelp i diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom samt være med på å utvikle målrettede terapiformer.

I denne studien skal det samles inn urinprøver fra pasienter med psoriasis, psoriasisartritt og friske kontroller. Metabolomics vil bli brukt til å identifisere eventuelle metabolitter/biomarkører. Studien har nettopp startet, det er ønskelig å inkludere minimum 650 pasienter innen desember 2020.