Norsk forening for dermatologi og venerologi

St. Olavs hospital

Psoriasis

28. mai 2019

1. Mekanismer bak utvikling av psoriasis (Basalforskning) Mari Løset, postdoktor, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, NTNU, Hudavdelingen, St. Olavs hospital Email: mari.loset@ntnu.no

Analyse av genekspresjon i vev kan være en god måte å innhente informasjon om sykdomsrelaterte gener og nettverk. I samarbeid med forskere og hudleger i Tromsø har vi derfor etablert en biobank med hudbiopsier og blod fra personer med (n = 75) og uten (n = 57) psoriasis. Hudbiopsiene er RNA-sekvenserte, og i høst starter vi analyser av kodende og ikke-kodende RNA. Vi ønsker å sammenholde informasjonen med genetisk data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT). På sikt håper vi at prosjektet vårt kan bidra til økt innsikt i bakenforliggende sykdomsmekanismer.

2. Identifying biomarkers of psoriatic disease (klinisk og laboratorium forskning) Beathe Sitter, NTNU, Marit Saunes, hudavdelingen St.Olavs hospital og  David Stevens, revmatologisk avdeling, St.Olavs hospital Email: marit.saunes@stolav.no

Biomarkører for psoriasis/psoriasis artritt kan gi oss informasjon om sykdomsaktivitet, være til hjelp i diagnostikk, behandling og oppfølging av sykdom samt være med på å utvikle målrettede terapiformer.

I denne studien skal det samles inn urinprøver fra pasienter med psoriasis, psoriasisartritt og friske kontroller. Metabolomics vil bli brukt til å identifisere eventuelle metabolitter/biomarkører. Studien har nettopp startet, det er ønskelig å inkludere minimum 650 pasienter innen desember 2020.