Venerologi

Mycoplasma genitalium: oppfølging og behandling (Translasjonsforskning) Brita Pukstad, Førsteamanuensis/ Overlege, Institutt for Klinisk og Molekylær Medisin, NTNU/ Hudavdelingen, St.Olavs Hospital Email: brita.pukstad@stolav.no  

Mycoplasma genitalium (MG) er en seksuelt overførbar bakterie som på mange vis ligner Chlamydia trachomatis (Klamydia), men er mindre prevalent samt en mye større behandlingsutfordring grunnet resistensutvikling. I dette prosjektet har forskerlinjestudent Marianne Gossé sett på når det er aktuelt å ta kontrollprøve etter behandling av MG med azitromycin samt publisert en metode som raskt fastslår om azitromycinresistens av MG er tilstede eller ikke i en klinisk prøve. Prosjektet fortsetter som et ph.d.-prosjekt, og Marianne skal videre studere behandling av MG resistent for azitromycin samt i laboratoriet bidra til å utvikle metoder for å raskt kunne detektere andre former for antibiotikaresistens hos MG.  Prosjektet er et samarbeid med avdeling for mikrobiologi ved Svein Arne Nordbø, og forventet avslutning av prosjektet er våren 2020.