Depresjon, angst og redusert livskvalitet hos pasienter med hudsykdom

Psykiatrisk komorbiditet og livskvalitet ved hudsykdommer. En internasjonal multisenter studie (klinisk forskning) – Flora Balieva e-mail: bafn@sus.no  er kontaktperson,  Hudavdelingen Stavanger Universitetssykehus i samarbeid med Universitetet i Oslo. Florence Dalgard er prosjektleder.

Design: Observasjonell studie. 16 Europeiske sentre deltar. Hvert senter rekrutterer 250 voksne hudpasienter og 125 friske kontroller som bes fylle ut standardiserte skjema som evaluerer depresjon, angst og livskvalitet.

Pasientene er ikke selektert på noen måte slik at bias er redusert til et minimum.

Resultater fra studien viser at pasienter med hudsykdommer har økt risiko å være deprimert, ha angstlidelse og redusert livskvalitet. Livskvaliteten er redusert på lik linje som andre kroniske sykdommer (hjerte-kar lidelser, diabetes, lungesykdom, mm). Resultatene hever hudfaget sitt betydning.