Psoriasis

Fatigue ved psoriasis – forekomst og biologiske mekanismer ( klinisk og basal forskning) – Inger Marie Skoie og Professor Roald Omdal, Hudavdelingen Stavanger Universitetssjukehus/UiB

Klinisk erfaring tilsier at fatigue (sykelig trøtthet og utmattelse) er et betydelig, men hittil lite påaktet fenomen hos pasienter med psoriasis og andre hudsykdommer. Vi har påvist høy forekomst av fatigue blant psoriasis pasienter.

For å undersøke fatigue ved psoriasis nærmere inkluderte jeg 84 psoriasis pasienter og 84 friske referanse personer i en studie hvor fatigue ble undersøkt ved bruk av tre ulike standardiserte måleinstrumenter; fatigue Visual Anologue Scale, Fatigue Severity Scale og SF-36 vitality subscale. Omtrent 50% av pasientene hadde betydelig fatigue. Fatigue var assosiert med depresjon, smerte og røyking, men ikke sykdomsaktivitet. Funnene er nærmere beskrevet i artikkelen “Fatigue in psoriasis- a controlled study”.

Dette prosjektet har videre som mål å avdekke biologiske prosesser og signalveier som gir fatigue ved psoriasis. Identifisering av immunologiske signalveier for fatigue vil kunne legge grunnlag for forskning og utvikling av nye behandlingsmuligheter.