Stigmatisering, kroppsbilde og stress hos pasienter med hudsykdom

Den psykososiale belastning ved hudsykdom: Stigmatisering og kroppsbilde. En internasjonal, multisenter studie (klinisk forskning) – Flora Balieva, Hudavdelingen Stavanger Universitetssjukehus er prosjektleder for Norge. e-mail: bafn@sus.no  Design: Observasjonell studie. 16 Europeiske sentre deltar. Hver senter rekrutterer 250 voksne hudpasienter og 125 friske kontroller som bes fylle ut standardiserte skjema som evaluerer hvorvidt hudtilstanden påvirker velvære, kroppsbilde og er stigmatiserende.

Pasientene er ikke selektert på noen måte slik at bias er redusert til et minimum.

Feltet er veldig lite undersøkt og studien vil kunne vise hvordan hudsykdommer belaster mer enn kun psykisk velvære og livskvalitet.