Norsk forening for dermatologi og venerologi

Stavanger universitetssykehus

Venerologi

28. mai 2019

Pre-eksponerings profylakse

Evaluation of implementation of pre-exposure prophylaxis (PrEP) in subjects at particular risk of infection with human immunodeficiency virus (HIV) (klinisk forskning) – Sonali Rathour Hansen er kontaktperson ved Hudavdelingen Stavanger Universitetssykehus. Prosjektet ledes fra Olafiaklinikken Oslo Universitetssjukehus.

Design: Multisenterstudie. De norske HIV-tallene viser at menn som har sex med menn (MSM) som en gruppe utgjør en uforholdsmessig høy andel av befolkningen som blir diagnostisert med og lever med hiv. Smittesituasjonen blant MSM er fortsatt preget av infeksjoner forårsaket av tilfeldig eller anonym sex. Pre-eksponerings profylakse (PrEP) er førstelinjebehandling med medikamenter for å forebygge HIV sykdom hos mennesker som ennå ikke har blitt utsatt for sykdomsfremkallende middel. Hovedmålene med prosjektet er klinisk oppfølging og overvåking av pasienter som mottar PrEP, dvs medikamentet Truvada®. Det er viktig å overvåke hvordan bruken av Truvada® overholdes, samt utviklingen av resistens og hyppig screening for seksuelt overførbare infeksjoner, antall nysmittede HIV-tilfeller under behandling, påvirkning av psykisk og seksuell helse.

Forventet ny kunnskap:

  1. Om det er en endring i psykisk og seksuell helse hos PrEP brukere
  2. Endring i forekomst av HIV og andre seksuelle infeksjoner hos denne gruppen og resistensmønster for de ulike infeksjonene.
  3. Hvor god etterlevelsen er av bruken av PrEP