Psoriasis

The effect of vitamin D supplementation on psoriasis severity in patients with lower range serum 25-hydroxyvitamin D levels Prosjektleder: Kjersti Danielsen, kjerstidanielsen2007@hotmail.com, PhD-student: Marita Jenssen, marita.jenssen@unn.no, Klinisk forskning, dobbeltblindet randomisert kontrollert studie (RCT), UNN, Tromsø

Tidligere studier har vist en potensiell assosiasjon mellom lavere nivå av vitamin D og hudsykdommen psoriasis. Vi ønsker å undersøke om vitamin D tilskudd kan redusere hudsykdommens alvorlighetsgrad, samt om det virker gunstig inn på kardiometabolsk profil og fasiliterer endring i hudmikrobiomet hos personer med psoriasis gjennom en vintersesong.

Vi har som mål å inkludere totalt 130 psoriatikere med lavere vitamin D nivå (serum 25-hydroxyvitamin D (25(OH)D)) < 60 nmol/L ved inklusjonstidspunkt på høsten(oktober – desember). Deltakerne randomiseres til høydose vitamin D (100 000 IE bolus ved oppstart og deretter 20.000 IE/uke) eller placebo i fire måneder.

Rekruttering skjer fra generell befolkning, og baseres hovedsakelig på svar på spørsmål om aktiv psoriasis og 25(OH)D målinger i Tromsø 7 studien. I sesong 2 av studien(vinteren 2018/19) inviteres også personer med psoriasis i Tromsø og omegn, som ikke deltok i Tromsøundersøkelsen, til å delta. Vi inkluderer deltakere til 15.01.19, og studien avsluttes medio mai 2019.

Hvis vår hypotese er korrekt, og vitamin D tilskudd har positiv effekt, vil dette være viktig for behandling og oppfølging av pasienter med psoriasis på verdensbasis.