Møteaktivitet

2023

Fofo møte Gardemoen 12/1 2023

AAD annual meeting New Orleans 17/3-21/3 2023

Årsmøte med generalforsamling Oslo 20/4-21/4 2023

EADV spring symposium Seville 18/5-20/5 2023

ISSTDR/IUSTI Chicago 24/7-27/7 2023

EADV congress Berlin 11/10-15/10 2023

IUSTI Europe Malta 26/10-28/10 2023

Høstmøte Ullevål Thon 2/11-3/11 2023


2024

AAD annual meeting San Diego 8/3-12/3 2024

Årsmøte med generalforsamling Tromsø 18/4-19/4 2024

EADV spring symposium Malta 16/5-18/5 2024

EADV congress Amsterdam 25/9-29/9 2024

Høstmøte Ullevål Thon 31/10-1/11 2024