Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Fag

Sideutdanning

26. februar 2016

Godkjent sideutdanning per. 26.02.16:

Generell kirurgi (med grenspesialitetene),

ortopedisk kirurgi,

nevrokirurgi,

indremedisin (med grenspesialitetene),

revmatologi,

nevrologi,

psykiatri,

radiologi,

anestesiologi

fødselshjelp og kvinnesykdommer.

 

 

Godkjente sideutdanninger vil fremmes som sak på årsmøte 2016 (Høstmøte). Det har kommet signaler fra legeforeningen om at antallet godkjente sideutdanninger for vårt fag bør reduseres.Helsedirektoratet jobber med omlegging av hele spesialiststrukturen. På sikt kan det være at sideutanning bortfaller. De som er mest involvert i dette arbeidet hos oss er leder i foreningen Marianne Wesnes  og Spesialitetskomiteen.