Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

Høstmøte 2015

Velkommen til høstmøtet 19.-20. November i Bergen!

Program høstmøtet 2015

13. februar 2015

Høstmøtet 2015  nærmer seg med stormskritt! Vi har lagt opp til et spennende, variert og fremtidsrettet program som vi håper og tror vil være spennende for medlemmene våre! Vi oppfordrer dere til å spre budskapet rundt på avdelingene. Høstmøtet søkes godkjent med 11 tellende timer.

Vi ber spesielt om tilbakemelding fra avdelingsoverleger eller andre relevante som ønsker å delta på avdelingsoverlegeforum torsdag før lunsj hvor implementering av faste stillinger for LIS bl a vil stå på planen.  Send meg gjerne en mail ift det!

Frist for å sende inn forslag til frie foredrag er satt til 25.09.15, se vedlagte kriterier for dette nederst på siden.

Påmeldingsfrist til Høstmøtet 2015 blir 16.10.15, betaling = påmelding.

Hotellet har reservert en del rom til oss til 995 kr pr enkeltrom, disse må bookes innen 18.10.15 og betales separat.Bestillingskode BHEL191115.

VELKOMMEN TIL BERGEN 19.-20. NOVEMBER 2015!

Mvh Marianne Wesnes

Leder NFFR og høstmøtekomiteen ved AFMR Helse Bergen

Link for påmelding:
http://www.helsebergen.no/no/OmOss/Avdelinger/fysmed/Sider/H%C3%B8stm%C3%B8te_fysikalsk_medisin_rehabilitering_2015.aspx