Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2021

Ledig stilling som overlege 100 prosent vikariat

Vi utvider staben, bla pga etterlengtet systematisering av avvikling av overlegepermisjoner. Foreløpig som vikariat. Forlengelse er svært sannsynlig. Håper å se en av dere som kollega her hos oss! Søknadsfrist: 20.06.2021
7. juni 2021