Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2021

NFFR er blitt med i Rådet for muskelskjeletthelse

Styret i Rådet for muskelskjeletthelse har laget en uttalelse i forbindelse med neste års statsbudsjett.
6. juli 2021

De ber om at det nedsettes et utvalg som skal legge fram en nasjonal plan for satsing på rehabilitering og habilitering. Dette bør nedfelles i en NOU. De ber også om økte bevilgninger til forskning innen muskelskjelettområdet.