NFFR er blitt med i Rådet for muskelskjeletthelse

Styret i Rådet for muskelskjeletthelse har laget en uttalelse i forbindelse med neste års statsbudsjett.

De ber om at det nedsettes et utvalg som skal legge fram en nasjonal plan for satsing på rehabilitering og habilitering. Dette bør nedfelles i en NOU. De ber også om økte bevilgninger til forskning innen muskelskjelettområdet.