Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2022

Invitasjon til hjernehelsekonferansen 2022

Torsdag 3. november kl. 9-15.15 arrangeres Hjernehelsekonferansen 2022, i Oslo kongressenter. Temaet er «Den avhengige hjerne».
31. august 2022
Banner for Hjernehelsekonferansen 2022.

Priser

Medlemmer (alle som er medlem i en organisasjon som er medlem av Hjernerådet): Kr. 490,- inkludert lunsj.

Ikke-medlemmer: Kr. 990,- inkludert lunsj.