Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

2022

Rapport: Spesialisert rehabilitering og pandemiberedskap ved sykehusene i Norge

Hensikten med rapporten har vært å kartlegge hvordan rehabiliteringsfeltets ressurser i sykehus har vært utnyttet og rehabiliteringskapasiteten påvirket under pandemien.
7. mars 2022