Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Aktuelt

RTW- Konferansen


Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse. 24. og 25. november, Scandic Nidelven i Trondheim
2. oktober 2015

Forskningskonferanse innen sykefravær, arbeid og helse

NTNU, institutt for samfunnsmedisin, Uni Research helse og Nasjonalt kompetansesenter for arbeidsretta rehabilitering skal sammen arrangere en nasjonal forskningskonferanse.

Konferansen vil ha fokus på intervensjoner og tiltak, der retur til arbeid etter sykefravær er hovedmålsetting.

 

Tid og sted

24. og 25. november, Scandic Nidelven i Trondheim

Konferansen vil være en viktig møteplass for forskere, klinikere og andre aktører som jobber med sykmeldte og retur til arbeid.

Alle relevante forskningsmiljøer i Norge oppfordres til å legge fram resultater fra aktuelle forskningsprosjekt. Målet med konferansen er å samle ulike aktører til erfaringsutveksling og deling av kunnskap. Et delmål vil være å utforske kunnskapshull og behov for ny forskning. Et annen delmål vil være å initiere nasjonalt forskningssamarbeid.

http://arbeidoghelse.no/kurs-og-arrangement/rtw-konferansen