Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Fag

Fjernundervisning

Her er plan fra Sunnaas for fjernundervisningen 2022

Praktisk informasjon

Kortnummer i norsk helsenett:  712854

Eksterne deltakere kan koble opp via join.nhn.no. Man skriver da inn navnet sitt eller avdelingens navn, trykker OK og på videoikonet, deretter skriver man inn kortnummeret. Ber om at alle setter mikrofonen på lydløs/mute for å ikke forstyrre foreleser. Undervisningen starter kl. 12.15 og varer cirka 40 minutter. Det finnes en chatfunksjon og man kan «raise hand» dersom man har spørsmål underveis, ellers prøver vi å sette av 5 minutter til spørsmål på slutten.

Eventuelle spørsmål kan rettes til: siri.grott.helland@sunnaas.no eller tlf. 40228355