Årshjul for foreningen

Følgende aktiviteter er verdt å merke seg i 2021.

Rotasjon fjernundervisning:

Ansvaret for fjernundervisning er fra 2012 besluttet å rotere med 1-års intervaller mellom institusjonene :
Sunnaas (-13), St.Olav (-14), Innlandet (-15), Kysthospitalet (-16), Haukeland (-17), Ålesund (-18), UNN (-19), Ullevål (-20), Kongsgaard (-21) og Sunnaas (-22).