Forsknings- og undervisningsutvalget

Mandat  

Forskningsutvalget skal bidra til å fremme interesse og entusiasme for forskning innen fysikalsk medisin og rehabilitering (Årsmøtet 2008).

Det ble besluttet av årsmøtet 2013 at Forskningsutvalget legges ned og erstattes med Forsknings- og Undervisningsutvalget med 5, evt 6 medlemmer.