Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Komiteer og utvalg

Spesialitetskomiteen

5. april 2019


Spesialitetskomiteen i fysikalsk medisin og rehabilitering

Profilbilde
Leder
Kwiet, Ariane Jessica
Profilbilde
Medlem
Dubitzki, Sören
Profilbilde
Medlem
Thorsen, Elin Cathrine Oshaug
Profilbilde
Medlem
Uglebakken, Tina Ollila
Profilbilde
LIS-medlem
Størdal, Ingvild Madland
Profilbilde
Varamedlem
Bech, Anne-Marte
Profilbilde
Varamedlem
Helland, Siri Grøtt
Profilbilde
LIS-varamedlem
Guren, Camilla