Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Om oss

Målbeskrivelse

5. april 2019

1. Beskrivelse av faget

2. Læringsmål for spesialistutdanning i fysikalsk medisin og rehabilitering

3. Gjennomføringen av spesialistutdanningen

4. Evaluering av LIS og tjenesten