Medlemskap

For innmelding i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering, sender man en mail til: