Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering

Om oss

Vedtekter

Vedtatt på Årsmøtet i Tromsø 2006
5. april 2019

Lover for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering vedtatt 29.11. 2006, med ikrafttredelse 1.1. 2007.

Vedtekter for Norsk Forening for Fysikalsk medisin og Rehabilitering