Vedtekter

Lover for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering vedtatt 01.12.2022, med ikrafttredelse 01.01.2023.

Vedtekter for Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering.