Norsk forening for gastroenterologisk kirurgi

Fagmedisinsk forening for gastroenterologisk kirurgi

Foreningen fremmer gastroenterologisk kirurgi, utdanning og forskning.

Kirurgisal med kirurger klare til operasjon. Foto: Ahus Thomas Barstad Eckhoff/Legeforeningen