Professorer i geriatri i Norge

Universitetet i Oslo:
Professor Torgeir Bruun Wyller
Geriatrisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus
0407 Oslo
Tlf. 22 11 87 02
Faks 22 11 87 01
e-post: t.b.wyller@medisin.uio.no

Professor Nenad Bogdanovic
Geriatrisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus
0407 Oslo
Tlf. 22 11 87 02
mobil +47405 50207
epost: nenad.bogdanovic@medisin.uio.no

Professor emeritus Knut Engedal
Geriatrisk avdeling
Ullevål Universitetssykehus
0407 Oslo
Tlf: 22 11 87 39
Faks: 23 01 61 61
e-post: knut.engedal@nordemens.no

Siri Rostoft 
Ullevål/UiO 

Universitetet i Bergen:

Professor II Anette Hylen Ranhoff
Institutt for Indremedisin
Adr. Kavli forskningsenter for aldring og demens,
Haraldsplass sykehus, Ulriksdal 8c, 5009 Bergen
tel. 92810198
e-post: anette.ranhoff@med.uib.no 

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige universitet, Trondheim:
Professor Olav Sletvold
Medisinsk avdeling, Geriatrisk seksjon
St.Olavs hospital
Olav Kyrres gt. 17
7006 Trondheim
Tlf: 73 86 80 00
Faks: 73 86 75 46
e-post: olav.sletvold@medisin.ntnu.no

Prosessor Ingvild Saltvedt
St. Olavs/ntnu