Norsk forening for geriatri

LIS-hjørnet

Målbeskrivelse for geriatri

Definisjon av faget geriatri vedtatt av EUMS-GS (Den europeiske union av medisinske spesialiteter- geriatrisk seksjon) i København september 2008.

1. Beskrivelse av faget

2. Læringsmål for spesialistutdanning i geriatri

3. Gjennomføringsplan for spesialistutdanningen

4. Evaluering