Målbeskrivelse for geriatri

Definisjon av faget geriatri vedtatt av EUMS-GS (Den europeiske union av medisinske spesialiteter- geriatrisk seksjon) i København september 2008.