Norsk forening for geriatri

LIS-hjørnet

Spesialistregler i geriatri

Se også de generelle bestemmelsene for spesialistutdanning av leger, som gjelder for alle spesialiteter. Her defineres generelle krav til spesialistutdanningen, herunder krav til tjeneste i godkjent utdanningsstilling ved godkjent utdanningsinstitusjon.

De generelle bestemmelsene krever full deltagelse i avdelingens vaktplan. Tjenestegjør man ved en avdeling med vaktordning, må man gjennom hele utdanningen delta i denne for å få tjenesten godkjent som spesialistutdanning.

  1. Spesialistgodkjenning i indremedisin.
  2. 2. års tjeneste i geriatri, hvorav 1 år gruppe I.

Tjenesten kan inkluderes i spesialistutdanningen i indremedisin, se spesialistreglene i indremedisin.

Søknad om spesialistgodkjenning i geriatri kreves vedlagt attestert sjekkliste over gjennomførte prosedyrer.

Kursutdanning:
130 timer hvorav 80 timer obligatoriske kurs i geriatri fordelt på tre basiskurs. De resterende 50 timer må gjennomføres i godkjente kurs i geriatri.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse og obligatorisk nettkurs i sakkyndighetsarbeid.

*)Grenspesialitet under indremedisin.