UEMS-GS: Geriatrien i Europa. Utdanning og aktivitet

UEMS-GS er den Den europeiske union av medisinske spesialiteter - geriatrisk seksjon. Kontaktperson: Hege Ihle-Hansen