Norsk forening for geriatri

Veiledere og fagprosedyrer

Standard for utredning og behandling i akutt-geriatriske enheter – under konstruksjon

22. februar 2021