Norsk forening for geriatri

Møter og aktiviteter

Geriatrisk høstmøte

Det er med stor glede at vi i år kan gjennomføre et fysisk høstmøte i Norsk forening for Geriatri. Årets høstmøte arrangeres onsdag 20. oktober på Thon Conference i Universitetsgaten i Oslo og vi håper å se så mange som mulig av dere!

Det er planlagt et spennende program med sentrale foredragsholdere fra geriatrimiljøet. Etter høstmøte blir det årsmøte, deretter hyggelig avslutning med gratis tapas.

Programinnhold:

  • Bred geriatrisk vurdering (CGA), for bred?
  • Lindrende behandling i livets sluttfase– med og uten covid-19.
  • Kasuistikk konkurranse.
  • Faglige nyheter fra faggruppene delirium, ortogeriatri og demens.
  • Aduhelm, ny medisin mot Alzheimer, effekt og hvem skal tilbys dette?
  • Avslutning fra bakevje til front – Historien om hjerneslagsbehandling.

Nytt i år er kasuistikk konkurranse og vi håper på mange bidrag. Kasuistikker kan sendes til Håkon Ihle-Hansen på mail: HAAIHL@vestreviken.no innen 13.10.21.

Skynd dere å meld dere på, så gleder vi oss til å endelig se dere fysisk igjen!

Med vennlig hilsen Kvalitetsutvalget i Norsk Forening for Geriatri