Geriatrisk høstmøte

Kjære medlem og kollega. Den 27 oktober 2022 er det høstmøte i Norsk forening for Geriatri.

Det er nå åpnet for påmelding.  

Vi håper at flest mulig har anledning til å komme. Høstmøte blir i år avhold i helt nyoppussede lokaler på Legenes Hus. Det blir et spennende og variert program og ikke minst et hyggelig sosialt arrangement hvor vi håper å se kollegaer fra hele landet. Vi starter dagen med å høre ulike foredrag om hjernehelse, hvor vi blant annet får høre om hva predikerer kognitiv svikt etter hjerneslag og hvilken betydning har skrøpelighet. Vi får høre om skjulte utfall etter hjerneslag og om hjernetrening ved MCI. Det vil bli oppdatering fra faggruppene og vi har fått inn eksterne foredragsholdere som skal fortelle om dialyse og behandling av hjertesvikt blant skrøpelige eldre.

Kasuistikk-konkurransen ble en stor suksess i fjor og den blir gjentatt i år. Kasuistikk-konkurransen er en fin anledning for LIS/overlege til å få presentert noe på høstmøte. Vi trenger bidrag så send et Word-dokument på maksimalt 250 ord til programkomiteen, e-post: haaihi@vestreviken.no innen mandag 1. oktober. Beste kasuistikk-presentasjon vil bli premiert!

Etter høstmøte blir det årsmøte i foreningen og styret planlegger et sosialt arrangement på kvelden. Vel møtt!

Med vennlig hilsen

Magnhild Dejgaard, leder av Kvalitetsutvalget i Norsk Forening for Geriatri.