Norsk forening for geriatri

Kongresser i geriatri

Den andre norske kongressen i geriatri, april 2007

Følgende faglige innlegg ble holdt: