Norsk forening for geriatri

Kongresser i geriatri

Den åttende norske kongressen i geriatri, april 2019

De norske geriatrikongressene har vært arrangert annethvert år siden 2005, og det er nå med stor glede og forventning vi inviterer til Den åttende norske kongressen i geriatri 8. og 9. april 2019.