Den første norske kongressen i geriatri, april 2005

Følgende faglige innlegg ble holdt: