Velkommen til Den niende norske geriatrikongressen 4.-5. april 2022: Trond-Viggo Torgersen kommer! Kommer du?

Endelig kan vi møtes igjen! Den niende norske geriatrikongressene arrangeres om mindre enn fire uker, i Gamle Logen i Oslo 4. og 5.april. Programmet er variert og spennende og kongressen passer like godt for sykepleiere, fysio- og ergoterapeuter, andre helsearbeidere og leger.

Ikke gå glipp av det sosiale arrangementet på mandagskvelden, 4. april!

Dette blir veldig hyggelig og gøy, med underholdning fra øverste hylle: Det blir musikalsk stand-up med Trond-Viggo Torgersen og Kari Slaatsveen og tapas! Kveldsarrangementet er inkludert i kongressavgiften og i år er det ekstra viktig at så mange som mulig benytter muligheten til å møtes på ordentlig!

Programmet for geriatrikongressen er nå oppdatert med foreleserne i sesjonen om Covid-19 og i sesjonene for frie foredrag.

Covid-19 sesjonen blir ett av kongressens høydepunkter og inneholder blant annet foredrag og mulighet for diskusjon med Espen Rostrup Nakstad. I tillegg vil Dag Thelle diskutere forskjeller mellom Norge og Sverige når det gjelder håndteringen av eldre og skrøpelige gjennom pandemien.

Det er allerede god påmelding til kongressen, men vi har noen plasser igjen og forlenger derfor påmeldingsfristen til 25.mars! Meld deg på så fort som mulig! Husk at kongressen er tverrfaglig og at programmet også er spennende og interessant for kolleger som ikke jobber i geriatrien.

Kveldsarrangementet mandag 4.april er inkludert i kongressavgiften. Her vil det bli servert tapas og det blir musikalsk stand-up med Trond-Viggo Torgersen, Kari Slaatsveen og musikere!

Ikke gå glipp av denne mulighet til endelig å kunne møtes igjen for både faglig og sosial utveksling!

Både selve kongressen og kveldsarrangementet finner sted i Gamle Logen i Oslo.

Norsk forening for geriatri deler ut priser til de to beste frie foredragene. Benytt muligheten til å sende inn et sammendrag innen 15. mars og bli med i konkurransen!

Frie foredrag

Vi inviterer alle deltakere til å presentere egne prosjekter, erfaringer eller aktuelle problemstillinger i form av frie foredrag. Temaer kan hentes fra ethvert område av relevans for helse- og omsorgstjenester for eldre. Hvert av de frie foredragene blir på 10 minutter + 5 minutter til spørsmål og diskusjon.

De som ønsker å holde et slikt foredrag, må senest 15. mars 2022 sende inn et sammendrag på maksimalt 250 ord. Sammendragene skrives på norsk, og innledes med en kort, dekkende overskrift, fulgt av forfatterens (eller forfatternes) navn, arbeidssted og e-postadresse. Teksten struktureres i fire (ev. tre) avsnitt, som innledes med ordene Bakgrunn, Materiale og Metode, Resultater og Fortolkning (ev. Resultater og fortolkning i ett avsnitt). Sammendragene sendes som vedlegg til e-post til marius.myrstad@vestreviken.no.

Senest 21. mars får forfatterne beskjed om sammendraget er akseptert til å presenteres som et fritt foredrag. Sammendrag av foredragene vil bli kopiert opp til kongressdeltakerne.

Pris for beste frie foredrag!

Norsk forening for geriatri deler ut to priser til de beste frie foredrag. En jury med medlemmer fra kongresskomiteen vil vurdere foredragene.

Godkjennelser

Kongressen er søkt godkjent som tellende kurs for følgende yrkesgrupper:

Leger

Spesialiteten i geriatri med 15 timer som valgfritt kurs, i indremedisin med 15 timer som valgfritt kurs, i fysikalsk medisin og rehabilitering med 15 timer som valgfritt kurs, i samfunnsmedisin med 15 timer som valgfritt kurs og i allmennmedisin med 15 timer som valgfritt kurs.

Sykepleiere

Som meritterende for godkjennelse til klinisk spesialitet i sykepleie/spesialsykepleie med 15 timer.

Ergoterapeuter

Som spesialistspesifikt kurs med 15 meritterende timer til ergoterapispesialist i spesialiteten eldres helse.

Fysioterapeuter

Som forhåndsgodkjennelse av kurs/etterutdanning.

Foto: Akexander Øvrebø
Foto: Akexander Øvrebø

Arrangement i forbindelse med kongressen: 

Før kroppen blir til støv. Trond-Viggo Torgersen i samtale med Kari Slaatsveen.

Alle frykter det uunngåelige – alderdom, sykdom og død. Men hva skjer egentlig i kroppen når vi blir eldre? Og hva kan vi gjøre for å forsinke utviklingen? Det har gått førti år siden Kroppen ble vist på NRK, en serie der TrondViggo fortalte barna litt for mye om kroppen, mens foreldrene rødmet.

Kari Slaatsveen
Foto: Erika Hebbert

Høsten 2021 ga han ut boka Kroppen for voksne, som også ble en stor
suksess – noe som tyder på et stort behov for helseopplysning.

Trond-Viggo møter den litt yngre journalisten og radioprofilen Kari
Slaatsveen til samtale, og vi kan love en ettertenksom og morsom
opplevelse om det gode liv som senior!

Trond-Viggo signerer gjerne bøker i etterkant av arrangementet.