Norsk forening for geriatri

Kongresser i geriatri

Den niende norske kongressen i geriatri er utsatt

Kongressen skulle egentlig vært arrangert i Gamle Logen, Oslo, 12. og 13. april 2021.
23. februar 2021

På grunn av korona-pandemien, har kongresskomiteen besluttet at kongressen utsettes til april 2022. Komiteen håper vi kan møtes igjen til neste år, og er allerede i gang med å forberede et variert og spennende program.

Vi ses i 2022!

Komiteen for Den niende norske kongressen i geriatri