Norsk forening for geriatri

Kurs og konferanser

Nytt e-læringskurs i depresjon hos eldre

Et nytt e-læringskurs som gir helsepersonell innføring i diagnostikk og behandling av depresjon hos eldre finnes nå! Og kurset er gratis.
24. februar 2021

Kurset består av 11 korte videomoduler som avsluttes med en kursprøve.

E – læringskurset er en del av depresjonhoseldre.no, en nettressurs med anbefalinger, tiltak og opplæringsressurser for behandling av depresjon hos eldre.

Depresjonhoseldre.no retter seg mot helsepersonell, pasienter, pårørende og frivillige.

Godkjenninger

E-læringen depresjonhoseldre.no (gjennomført kurs) har følgende godkjenninger av Den norske legeforening:

Allmennmedisin: Godkjent med 8 valgfrie kurspoeng til videre- og etterutdanning.
Psykiatri: Godkjent med 8 timer for spesialistenes etterutdanning.
Geriatri: Godkjent med 6 timer som valgfritt kurs for leger i spesialisering og spesialistenes etterutdanning.