Norsk forening for geriatri

2018

Lavenergibrudd hos eldre - tverrfaglig møte

Den 26. april 2018 inviteres helsepersonell som har interesse for eldre med lavenergibrudd til heldagsmøte på Oslo Plaza. Møtet og servering er gratis, og det varer fra 10 til 17. Påmelding innen 1. mars.
21. februar 2018
Bilde av Oslo Plaza. Foto: Booking.com
Foto: Booking.com