Tverrfaglig behandling av hoftebrudd

En arbeidsgruppe med spesialister i geriatri, ortopedi og anestesiologi har i fellesskap utarbeidet norske retningslinjer for tverrfaglig behandling av pasienter med hoftebrudd.
Logoene til de tre organisasjonene som har samarbeidet om Retningslinjer for tverrfaglig behandling av hoftebrudd.

Resultatet av arbeidet er nå publisert. Du finner det under fanen "veiledere, fagprosedyrer og tester".

Dette er et flott dokument og reklamer gjerne for det til alle dere kjenner, spesielt til de som jobber med slike pasienter!