Norsk forening for geriatri

2019

Vil du lære mer om delirium?

I samarbeid med Aldring og helse og Diakonhjemmet Sykehus inviterer Oslo Delirium Research Group (Oslo universitetssykehus) til en nasjonal konferanse om delirium 14. februar 2022 på Diakonhjemmet.
2. desember 2021

Vi har gleden av å presentere et flott og praktisk vinklet program.
Kom og hent inspirasjon og praktisk kunnskap om kognitiv svikt og delirium!