Norsk forening for geriatri

Organisasjonen

Spesialitetskomite

profilbilde
Leder
Yngve Müller Seljeseth
Arbeidssted: Klinikk for medisin - Møre og Romsdal
profilbilde
Medlem
Ragnhild Eide Skogseth
Arbeidssted: Haraldsplass Diakonale Sykehus AS
profilbilde
Medlem
Jasna Ribic
Arbeidssted: Medisinsk klinikk - OUS
profilbilde
Medlem
Astrid Eri-Montsma
Arbeidssted: Sykehuset Østfold
profilbilde
Medlem
Geir Gjervold Høybjør
Arbeidssted: Klinikk for somatikk Kristiansand