Styret

Samlebilde Norsk forening for geriatri sitt styre i 2021.
Fra venstre: Julia Kubiak, foto: Jan Fredrik Frantzen/Hålogaland teater, Elisabeth Egstad, Håkon Ihle Hansen, Kristin Mork Hamre, Paal Naalsund (leder) og Susanne Sørensen. Det nye styret ble konstituert 25.11.21.

Profilbilde
Leder
Naalsund, Paal
Profilbilde
Nestleder
Ihle-Hansen, Håkon
Profilbilde
Medlem
Egstad, Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Hamre, Kristin Mork
Profilbilde
Medlem
Hernes, Susanne Miriam Sørensen
Profilbilde
Medlem
Seredkina, Natalya
Profilbilde
Varamedlem
Fossdal, Øystein
Profilbilde
Varamedlem
Røgler, Åse Marie Skauge