Norsk forening for geriatri

Organisasjonen

Styret

Styret i Norsk geriatrisk forening
Fra venstre: Dag Ole Aanderbakk, Elisabeth Egstad, Håkon Ihle Hansen, Kristin Mork Hamre, Paal Naalsund (leder) og Susanne Sørensen. Det nye styret ble konstituert 26.11.20.


Profilbilde
Leder
Naalsund, Paal
Profilbilde
Nestleder
Ihle-Hansen, Håkon
Profilbilde
Medlem
Aanderbakk, Dag-Ole
Profilbilde
Medlem
Egstad, Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Hamre, Kristin Mork
Profilbilde
Medlem
Hernes, Susanne Miriam Sørensen
Profilbilde
Varamedlem
Fossdal, Øystein
Profilbilde
Varamedlem
Røgler, Åse Marie Skauge