Norsk forening for geriatri

Organisasjonen

Styret

Samlebilde av styret i Norsk forening for geriatri.  Det nye styret ble konstituert forrige torsdag 21.11.19.
Fra venstre: Dag Ole Aanderbakk, Mo i Rana, Susanne Hernes, Arendal, Paal Naalsund, Haraldsplass (leder), Ingrid Wiig, St.Olavs, Håkon Ihle-Hansen, Bærum, Kristin Mork Hamre, Ahus. Det nye styret ble konstituert 21.11.19.


Profilbilde
Leder
Naalsund, Paal
Profilbilde
Nestleder
Ihle-Hansen, Håkon
Profilbilde
Medlem
Aanderbakk, Dag-Ole
Profilbilde
Medlem
Hamre, Kristin Mork
Profilbilde
Medlem
Hernes, Susanne Miriam Sørensen
Profilbilde
Medlem
Wiig, Ingrid
Profilbilde
Varamedlem
Fossdal, Øystein
Profilbilde
Varamedlem
Røgler, Åse Marie Skauge