Styret

Samlebilde Norsk forening for geriatri sitt styre i 2021.
Fra venstre: Julia Kubiak, foto: Jan Fredrik Frantzen/Hålogaland teater, Elisabeth Egstad, Håkon Ihle Hansen, Kristin Mork Hamre, Paal Naalsund (leder) og Susanne Sørensen. Det nye styret ble konstituert 25.11.21.


Profilbilde
Leder
Naalsund, Paal
Profilbilde
Nestleder
Ihle-Hansen, Håkon
Profilbilde
Medlem
Egstad, Elisabeth
Profilbilde
Medlem
Hamre, Kristin Mork
Profilbilde
Medlem
Hernes, Susanne Miriam Sørensen
Profilbilde
Medlem
Kubiak, Julia Magdalena
Profilbilde
Varamedlem
Fossdal, Øystein
Profilbilde
Varamedlem
Røgler, Åse Marie Skauge