Nettundervisning immunologi og transfusjonsmedisin

Nettundervisningen er en nasjonalt ordning med felles undervisning for leger i spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin.

Ordningen skal være med å dekke deltakende enheters behov for internundervisning, som en del av utdanning av kandidater i spesialisering innen immunologi og transfusjonsmedisin. Alle foretak der det er kandidater under spesialisering i immunologi og transfusjonsmedisin er derfor tilknyttet.

Også en del av blodbankene i Sverige er tilknyttet undervisningen og bidrar også med forelesninger.

Tema som undervises går i sykler på 3 år. I løpet av en syklus gjennomgås totalt ca. 130 ulike forelesningstitler innen immunologi, transfusjonsmedisin, transplantasjonsimmunologi, metoder og kliniske tema. Forelesningene gjennomføres hver torsdag etter fastsatt plan. 

Redaksjonsgruppen/ nettundervisningskomiteen, som har ansvar for å sette opp program og skaffe forelesere for nettundervisningen, består av leger fra deltakende blodbanker i Norge. Representantene skifter mellom de ulike deltakende foretakene i Norge etter fastlagt plan fra mars 2018.

Kontaktperson for redaksjonsgruppen er elin.opheim.netland@helse-bergen.no.

Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS er ansvarlig for drift og administrasjon av nettundervisningen. De har ansvar for nettsiden der presentasjoner og program for kommende/ inneværende semester kan finnes. Tidligere gjennomførte forelesninger er også tilgjengelige, i tillegg til lydfil med opptak av forelesningen.

Avdeling for kompetanseutvikling ved OUS sender mail med påminnelse om undervisning til deltakende avdelinger i starten av uken.

Oversikt over deltakende avdelinger finnes på OUS nettside for nettundervisningen.

Kontaktperson for nettundervisningen immunologi og transfusjonsmedisin ved Avdeling for kompetanseutvikling OUS er Liv Kronstad.