Nye rutiner for å gi postpartum RhD-profylakse basert på resultatet av føtal RhD-genotyping

Fra 2. mai 2023 vil det ikke lenger gjøres rutinemessig RhD-typing av nyfødte med RhD negative mødre. Anbefalingen om profylakse vil fra denne datoen basere seg på resultatet av føtal RhD-genotyping utført i svangerskapet.