Hemoterapikurs i Sverige 4/10-7/10-22

Kurs i hemoterapi, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm.

Det blir mulighet for deltakelse også for leger fra Norge på dette LIPUS-godkjente kurset (fortrinnsvis LIS-leger, men også for spesialister i den grad det er plass).

Se vedlagt for mer informasjon og program. Påmelding på vedlagte skjema («Anmälan Hemoterapi») som sendes på epost til rose-marie.jakobsson@regionstockholm.se

OBS: Dato for kurset er endret fra 15.-18. mars til 4.-7. oktober.