Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Norsk Selskap for Immunologi

Norsk Selskap for Immunologi har eksistert siden 1982. Da fantes allerede Norsk Forening for Immunologi og Immunhematologi, (Norsk Forening for Immunologi og Transfusjonsmedisin NFIT fra 1998) som del av Den Norske Legeforening med Ove Melbye som leder.

Ikke –leger kunne være assosierte, men ikke fullverdige medlemmer av foreningen. Norsk immunologisk forskning skjøt imidlertid fart og både leger og ikke-leger var aktive, og gode kolleger. Ikke-legene følte også behov for et faglig forum. Molekylær Immunologi ble opprettet som undergruppe av Norsk Biokjemisk Selskap. Men flere ville mer.

Oppstarten

De ville ha et Norsk Selskap for Immunologi som var åpent for alle med interesse for immunologi, enten de nå var leger, farmasøyter, tannleger, biokjemikere, matematikere, fysikere eller kjemikere. Immunologi som vitenskap tiltrekker seg mange med ulik faglig bakgrunn. Terje Michaelsen ved Folkehelseinstituttet tok initiativ sammen med blant andre Tor Lea og tannlegen Per Brandtzæg, og de henvendte seg til Norsk Forening for Immunologi og Immunhematologi ved Ove Melbye. Der fikk de entusiastisk tilslutning og foreningen meldte seg kollektivt inn i det som ble Norsk Selskap for Immunologi. Stiftelsesmøtet ble holdt på Folkehelseinstituttet og Martinus Løvik ble valgt til leder.

Økende aktivitet

I årene som fulgte, fikk Norsk Selskap for Immunologi stadig flere medlemmer og økende aktivitet. Vi har i dag lokallag i Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen. Flere og flere av medlemmene er Phd studenter og postdocs, og de har sin grunnutdanning i en av de nevnte disiplinene. Norsk immunologisk forskning er i voldsom utvikling etter hvert som immunologi blir viktigere og viktigere innenfor stadig flere områder med betydning for sykdom og immunterapi. Forskningsgruppene øker i størrelse, de vinner fram som Sentre for Fremragende Forskning og som K.G. Jebsen Sentere.  De internasjonale kontaktene blir flere, mange miljøer inviterer gjesteforelesere og de arrangerer symposier og små og store faglige konferanser. Norsk Selskap for Immunologi er i mange tilfeller medarrangør og medfinansiør og inviterer medlemmene til de forskjellige arrangementene. På den måten er Norsk Selskap for Immunologi viktig for å holde det nasjonale miljøet samlet og faglig oppdatert. 

Hvem er vi til for?

Norsk Selskap for Immunologi er særlig viktig for de unge medlemmene. De holder seg orientert om alle de faglige tilbudene via foreningen. Mange holder sine første faglige presentasjoner utenfor forskningsgruppene på årsmøtet til Norsk Selskap for Immunologi. Mange deltar på Immunologiens Dag som har populærvitenskapelig fokus. ImmunoQuiz er et meget populært arrangement hvor det konkurreres steinhardt på skyhøyt nivå. Dette lager er godt sosialt samhold mellom unge forskere fra mange ulike forskergrupper. Styret består av helt unge forskere som får sin første organisatoriske erfaring. Norsk Selskap for Immunologi holder kontakt med den Skandinaviske og det Internasjonale  foreningen/selskapet.

Dette får du som medlem

Medlemsmassen vokste til over 500, før den brått ble redusert da Norsk Forening for Immunologi og Transfusjonsmedisin meldte seg kollektivt ut i 2017. Det synes vi er trist, og vi håper at mange vil konvertere fra kollektivt til individuelt medlemskap. Som medlem får du selvsagt mulighet til å delta på foredrag og andre begivenheter arrangert av Norsk Selskap for Immunologi samt beskjed om øvrige interessante arrangementer eller karrieremuligheter via vår epostliste. Men kanskje aller viktigst, så er du med å støtte norsk immunologisk forskning, og særlig de unge medlemmene av foreningen, som er de som står i første linje i laboratoriet og faktisk gjør jobben. Det er også dem som skal ta immunologisk forskning videre inn i fremtiden og gjøre funn som blir til glede for pasienter og behandlere. Derfor håper vi at du vil beholde ditt medlemskap i Norsk Selskap for Immunologi ved å melde deg inn via vår hjemmeside.

Med vennlig hilsen
Styret i Norsk Selskap for Immunologi v/Inger Sandlie