Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Søk på stilling som seniorrådgiver Hemovigilans

Helsedirektoratet lyser ut en 20% stilling som seniorrådgiver Hemovigilans, innen kvalitetsforbedring og pasientsikkerhet – Helsedirektoratet. Søknadsfrist er 15.06.21.
28. mai 2021