Norsk forening for immunologi og transfusjonsmedisin

Nyheter

Årsmøte og årsmøteseminar i Trondheim 25.-26. oktober 2021 – hold av datoene, innspill ønskes

Vi planlegger for fysisk årsmøte og årsmøteseminar i Trondheim i oktober 2021, dersom smittesituasjonen tillater det. Det vil også bli mulighet for digital deltakelse.
Kristin Gjerde Hagen
19. februar 2021
Bilde av Trondheim. Foto: Colourbox.com

Siden vi måtte avlyse de planlagte fysiske møtene i mars 2020 i Trondheim, håper vi på bedre tider høsten 2021 og satser på at det blir mulig med fysisk møte i Trondheim.

Mer informasjon vil komme her etter hvert.

Styret ønsker innspill og forslag til tema og årsmøtesaker. Send til innspill til Mona.Hoyseter.Fenstad@stolav.no